SULTANHİSAR

Sultanhisar ilçesi Aydın İl Merkezinin doğusunda, Aydın/Denizli karayolu üzerinde, Aydın”a 30 km. uzaktadır. İlçe, doğusunda Nazilli, batısında Köşk, güneyinde Yenipazar ve kuzeyinde Ödemiş ile çevrilidir.

Sultanhisar Antik dönemdeki Pelasg toprakları üzerinde kurulmuştur.

Seyahat etmek için: 302 AYDIN - NAZİLLİ SARI OTOBÜS SAATLERİ

Dünyanın önemli tören yerlerinden biri olan Nysa antik kenti kent merkezine 3km.uzaklıkta olup, Sultanhisar Belediyesi”nin mücavir alanı içindedir. Kent içinden geçilerek Nysa antik kentinin tarihi M.Ö.3. yüzyıla uzanmaktadır.

Türkmenlerin(Horasanilerin)bu bölgeye gelişi 1200 yıllarına varmaktadır. Yöre 1270-1307 yılları arasında Menteşoğulları Beyliğine katılmıştır. Sultanhisar 1307-1390 yıllarında Aydınoğlu Beyliği , 1390-1922 yılları arasında Osmanlı Devleti”nin egemenliği altında kalmıştır.

Sultanhisar, Aydınoğlu Beyliği”nin kurucusu Mehmet Bey”in kız kardeşi Nilüfer Sultan için yaptırdığı hisardan adını almaktadır. Bu ilçe Nilüfer Sultan”ın eseri olduğundan dolayı “Sultanhisar” olarak adlandırılmıştır.

Antik Çağ”dan bu yana “Kral Yolu”, “İpek Yolu”, “Ulu Yol” gibi önemli ticaret yolları üzerinde bulunan Sultanhisar, sahip olduğu benzersiz iklimi, tabiat varlıkları yanısıra önemli bir kültür ve sanat merkezi olarak hep önemini korumuş bulunmaktadır.

Milli Mücadele döneminde Kuva-yı Milliye”nin önemli direniş merkezlerinden birisi olmuştur. Yörük Ali Efe”nin Sultanhisar Kavaklı Köyü”den oluşu;milli mücadelede bu ilçenin önemini daha da vurgulamaktadır.Bu nedenle Sultanhisar Milli Mücadele Savaşı döneminde karanlık günler yaşamış;işgal kuvvetleri tarafından yakılıp yıkılmış;insanları derin acılar ve zulüm çekmiştir.

SULTANHISAR

Thedistrict of Sultanhisar is located in the east of Aydin Province Center ,on the road to Denizli,Aydin and 30 km far away from Aydin.Sultanhisar is surrounded by Nazilli at the east,Kosk at the west,Yenipazar at the south,and Odemis at the North.

Sultanhisar was established on the Pelasgian region during theAncient period.The Nysa ancient city which was one of the mostimportant rituals of the world is 3 km far from the city center.It is in the contiguous area of Sultanhisar Municipality.You can reach passing through the city,and the history of the ancient city goes back 3 century BC.

The arrivals of Turkmen(Horosani) in this region was around 1200.This regionparticipated in the Beylik of Menteseogullari between 1270-1307.Sultanhisar was under the dominance of the Beylik of Aydınoglu between 1307 and 1390, Otoman Empire between 1390 and 1922.

The name of Sultanhisar comes from the fort which was build for Nilufer Sultan who was the sister of Mehmet Bey,the founder of Andinoglu Beylik.This district was named as Sultanhisar as it was the work of Nilufer Sultan.

Sultanhisar which was located on the major trade routes such as ‘Royal Road’,’Silk Road’,’Great Road’ since the Antiquity always maintained its importance not only as a major center of culture and art but also it has unique climate,natural assets.

During the National Struggle ,it was one of the major centers of National Forces. Yoruk Ali Efe was from the Kavakli Village ,it emphasizes the importance of the National Struggle in this district.For this reason,Sultanhisar had dark days during the Independence War,was burned and destroyed by the occupation forces ,the people had deep sorrow and persecution. 

 

YÖRÜK ALİ EFE VE MALGAÇ BASKINI

Ali Efe 1895 yılında Sultanhisar ilçesi Kavaklı Köyü”nde dünyaya gelmiştir.Babası Sarıtekeli Aşireti”nden İbrahim Oğlu Abdi, annesi yine Yörüklerin Atmaca Aşireti”nden Fatma”dır.

Yörük Ali Efe 19 yaşına geldiğinde Aydın Dağları”nda Alanyalı Molla Ahmet Efe”nin zeybeği olur. Kısa zamanda Efesinin ve zeybeklerin güven ve sevgisini kazanarak Çete”de ikinci adam durumuna gelir. Alanyalı Molla Ahmet Efe”nin Bozdoğan Kavaklı Dere baskınında ölümü üzerine “YörükAli Efe” adıyla grubun başına geçer. Dört yıldan fazla dağlarda dolaşan Yörük Ali Efe halk tarafından sevilir, sayılır, destek ve itibar görür.1919 yılında, Yörük Ali Efe Aydın İlinin Çine İlçesi”nde düzenlenerek Kuva-yi Milliye’ye katılır ve Çine grubunun lideri olur. 16 Haziran 1919 tarihinde, 60 arkadaşıyla birlikte Sultanhisar İlçesi”ne 2 km. uzaklıkta bulunan Malgaç Demiryolu köprüsünü havaya uçurur ve köprü yanındaki düşman karargâhını imha eder, oradaki düşman kuvvetlerini etkisiz hale getirir. Bu baskın, Kuva-yı Milliye’nin adını duyuran, Milli Mücadele hareketini tetikleyen, düşmanın önemli bir kuvvetine karşı yapılan ilk örgütlü, teknik niteliği bulunan planlı bir baskındır. Düşmanı şaşırtır. Nazilli”ye düşman kuvvetlerinin trenle asker ve mühimmat sevkıyatını engeller. Yörük Ali Efe”nin ileride Milli Aydın Cephesi Kumandanı olmasını sağlar.

Bu baskın Ege bölgesinde düşmana karşı yapılan ilk örgütlü sivil saldırı harekâtı olmuştur. Malgaç Baskınının Batı Anadolu’da milli mücadele savaşının başlamasında öncü bir rolü ve önemi vardır.

Atça Mahallesi

Pamukkale, Söke, Selçuk, Efes, Kuşadası, Didim, Bodrum, Marmaris, Çeşme ve İzmir gibi bölgenin önemli turizm ve ticaret merkezlerine yakın sayılabilecek bir mevkide bulunmaktadır. İzmir-Denizli Devlet Karayolu (D 320) ve Avrupa E-yolları'ndan E87 üzerinde bulunan Atça; Nazilli'ye 8 km, Aydın il merkezinede yaklaşık 35 km uzaklıktadır. Batısında Sultanhisar, doğusunda Nazilli, kuzeyinde Beydağ ve güneyinde Yenipazar ilçeleri ile çevrilidir.  Köylerinden ara bağlantılarla doğrudan Ödemiş ve Tire'ye de ulaşmak mümkündür.

Atçalı Kel Mehmet Efe

1829'da Kuyucak'ta başlayan Kel Memet'in önderliğindeki Aydın ayaklanması bir halk ihtilali özelliklerini taşır görünmektedir. Osmanlı İmparatorluğu'nun girdiği savaşların vergi yükünden bunalan halka bu vergiyi kaldırdığını ilan etmiş, mültezimlerin, voyvodaların ve zabitlerin halktan keyfi olarak topladıkları vergileri kaldırmıştır. Bunlarla da yetinmeyerek, ' vali-i vilayet, hademe-i devlet, Atçalı Kel Memet ' şeklinde imzaladığı fermanlarda hükümetten serbest ticaret ve tarımın korunmasını, kanunların değiştirilmesini, daha eşit kanunlar yapılmasını ve askerliğin yeni esaslara bağlanmasını istemiştir. Aydınlıların yanı sıra, Kütahya, Manisa, Burdur ve Denizli 'nin bazı kazaları, onun ileri sürdüğü fikirleri sevinçle karşılamış, ona kapılarını açmış ve kendilerine efendi yapmışlardır. İlk ayaklanmasında Aydın mütesellimi ve yanındaki adamlarıyla girdiği çatışmalar hariç, diğer kasabalarının hiç birisinde ona karşı silah atılmamıştır. Aksine, adamlarıyla birlikte bu kasabalara birer kurtarıcı gibi girmiştir. İdaresi altında bulunan yerlerde halkının malına, canına ve ırzına saygı gösterdi. Seyahat hürriyetine engel olmamıştır. Zulmü ve adaletsizliği ortadan kaldırmak, yeni bir düzen kurmak için çalışmıştır.

Savunduğu fikirlerin II. Mahmut 'un reformları ve sonrasındaki Tanzimat ilanı ile paralellikler arzettiği ileri sürülebilir. Öte yandan, Aydın İhtilali döneminin, Osmanlı İmparatorluğu'nun pek çok bölgesinde bir önder etrafında toplanarak yerel idareleşmeye (veya derebeylik kurmaya) yönelen hareketlerle eşzamanlı olduğu unutulmamalıdır. Boyut ve tarzları farklılıklar göstermekle birlikte, Manisa'da Karaosmanoğulları, Çukurova 'da Ramazanoğulları, Yanya 'da Tepedenli Ali Paşa, Tuna boyunda Pazvantoğlu, hatta Mısır 'da Kavalalı Mehmet Ali Paşa isyanları aynı dönemin hadiseleridir. Osmanlı Devleti, uğradığı kayıplara rağmen, bunların hepsini aşmıştır.

Salavatlı Mahallesi

Tarihi antik çağlara dayanmakta olan Salavatlı’ nın  kuruluşu 1730 yıllarında göçebe bir obanın kaplıcanın bulunduğu yerde su kaynağı olmasından dolayı buraya yerleşip günümüz Salavatlı’ sının temelini atmıştır. 

İlk ismini Kurucular olarak tespit etmişlerdir. Harbe ve askere gidenler köy meydanında toplanıp dualar ve salavatlar  ile uğurlandığından Kurucular olan köyün ismi Salavatlı olarak değiştirilmiştir. 120-200 rakımda bulunan Salavatlı, Aydın – Nazilli Karayolunun 25. km’ sinde bulunan Çiftekahveler Mevkisi’ nin 3 km kuzeyindedir. Bunun yanı sıra 5 km kuzeyinde Azaplı küme evleri de bir parçasıdır. Bu yerleşim biriminin ihtiyaçları da belediyemizce karşılanmaktadır.

Salavatlı’ nın başlıca gelir ve geçim kaynakları başta tarım (incir, zeytin, çilek, narenciye ve pamuk)olmak üzere hayvancılık, esnaflıktır.

Kaynak: http://www.sultanhisar.bel.tr/

Atça
 
Beşeylül
 
Demirhan
 
Eskihisar
 
Güvendik
 
Hisar
 
İncealan
 
Kabaca
 
Kavaklı
 
Kılavuzlar
 
Kurtuluş
 
Malgaçemir
 
Malgaçmustafa
 
Rekmez
 
Salavatlı
 
Uzunlar
 
Yağdere
 
Zafer