Tarihçe

M.Ö. 5000 yıllarından bu yana yerleşim yeri olan Söke'de egemenlik kuran ilk merkezi güç Hitituygarlığıdır. İyonlar burayı alınca yeni bir döneme girmiş ve önemli bir yerleşim yeri olmuştur. Milet, Didim, Priene, Heraklia, Magnesia bugün de hala ayakta duran ve hayranlıkla seyredilen İyon kentleri olmuşlardır. Anadolu'nun diğer bölgeleri ile birlikte bu yörede M.Ö 547 yılında Perslerin egemenliğine girmiştir.

M.Ö 494yılında Milet ve Didim'deki Apollon Mabedi Perslerce yıkılmıştır.

Seyahat için: 404 AYDIN - SÖKE SARI OTOBÜS SAATİ

M.Ö 333 yılında bölgeyi Büyük İskender komutasındaki Makedonlar ele geçirmişlerdir. Makedonya egemenliği de uzun ömürlü olmamış, Büyük İskender'in ölümü ile kurduğu imparatorluk parçalanmış, yerine küçük krallılar oluşmuştur.

 

Anadolu'yu baştanbaşa ele geçirmiş ve Anadolu Selçuklu Devleti yerine çeşitli yeni beylikler kurmuşlardır. 1300?lerde Moğol baskısı çok artmıştı. Bu baskı sonucu Selçuklu komutanı Aydın Bey Türkmen aşiretlerini toplayarak burada Aydınoğulları Beyliği'ni kurmuştur. Bu Türkmen aşiretlerinden birinin başkanı Süleyman Şah, dedesi Söke Bey adına Söke'yi kurmuştur. Yöre isminin buradan geldiği yazılmaktadır. 18. yüzyıla kadar Balat, ilçenin en büyük yerleşim merkezi olarak önemini korumuş bu tarihten sonra yavaş yavaş Söke şehri ön plana geçmiştir. 1426'da ortadan kaldırılan Menteşe Beyliğine merkez olan Söke, Osmanlılar döneminde de Menteşe Sancağı'nın merkezi olarak kalmıştır. 18. yüzyıl başlarında Söke, Sığla Sancağının merkezi oldu. 1864'te Sığla Sancak merkezi İzmir'e taşınınca Söke'de İzmir'e bağlı bir ilçe durumuna geldi. 1868?de İzmir'den alınarak Aydın'a bağlandı. Ulusal Kurtuluş Savaşı sırasında İzmir işgal edilince, sancak merkezi yeniden Söke'ye taşındı. Söke önce şu andaki merkezine 3 km mesafede askeri eğitim alanının alt  bölgesinde 'Tek Kışla' mevkiinde kurulmuş, 17. yy.'daşimdiki yerine taşındı.

Coğrafi Konumu:

Söke kuzeyinde İzmir, güneyinde Didim ve Muğla, batısında Kuşadası bulunan şirin ve güçlü birilçedir.  Söke Büyük Menderes Havzasının en son noktasında verimli araziye kuruludur.

 

İklimi:

Söke bölgesi Akdeniz iklim kuşağı içerisindedir. Kışın yağışlı, yazları kurak geçer. Nem oranı diğer bölgelere göre yüksektir. Çam ve makilik dahil her türlü yabancı bitki yanında kültürü yapılan pamuk, bilumum Habubat, Meyve, Sebze, Zeytin, İncir, yetiştirilir.

Ekonomi (Tarim)  

Söke Türkiye'nin en önemli pamuk üretim alanlarından biridir.  450 bin dekar ekilebilir araziye sahip, Türkiye'nin Pamuk Ambarı. İlçenin ekonomisi, yıllık gayrisafi hasılanın %70ini sağlayan tarımsal üretim ile tarıma dayalı sanayi malları üretimine dayanmaktadır.

Verimli Söke Ovası'nda ana ürün pamukun dışında buğday, yem bitkileri, narenciye, meyve bitkileri, incir ve en önemlisi zeytin yetişir. Söke'nin Dağlarından Yağ, Ovasından Bal Akar. Tarımda Arıcılık, Balıkçılık ve Hayvancılık da yer sahibidir. 

Okul öncesi: 1.747, Temel Eğitim (İlk/Orta): 13.367, Lise: 7.058 olmak üzere toplam 22.172 öğrenci; 1.547 öğretmen bulunmaktadır.

Halk Eğitim Merkezi'nde kursiyer sayısı 12.602, açık orta-lise öğrencisi 4.826'dır.

 

Söke MYO, Sağlık MYO, İşletme Fakültesi, Sağlık Yüksek Okulu olmak üzere toplam Üniversite öğrenci sayısı 4.000'dir.

 

İnşaatı devam eden Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'nin de faaliyete girmesiyle öğrenci sayısının yakında zamanda 8 Bin'e ulaşması bekleniyor.  

kaynak: http://www.soke.bel.tr/index.aspx

Ağaçlı
 
Akçakaya
 
Akçakonak
 
Argavlı
 
Arslanyaylası
 
Atatürk
 
Atburgazı
 
Avcılar
 
Avşar
 
Bağarası
 
Bayırdamı
 
Burunköy
 
Cumhuriyet
 
Çalıköy
 
Çalışlı
 
Çavdar
 
Çeltikçi
 
Demirçay
 
Doğanbey
Fevzipaşa
 
Gölbent
 
Güllübahçe
 
Güneyyaka
 
Güzeltepe
 
Karaatlı
 
Karacahayıt
 
Karakaya
 
Kaygılı
 
Kemalpaşa
 
Kisir
 
Konak
 
Köprüalan
 
Nalbantlar
 
Özbaşı
 
Özbeyyeniköy
 
Pamukçular
Sarıkemer
 
Savuca
 
Sayrakçı
 
Sazlı
 
Serçin
 
Sofular
 
Tuzburgazı
 
Yamaç
 
Yenicami
 
Yenidoğan
 
Yenikent
 
Yeniköy
 
Yeşilköy
 
Yuvaca